vị trí hiện tại của bạn là:Santas Gift Rush > Hiểu biết

开云体育官方网站入口

Santas Gift Rush2023-06-10 08:45:12【Hiểu biết】2mọi người đang xem

Giới thiệuĐốivớicáckhoảnthutừchiếmkhoảng17,2%tổngthunộiđịa,sốthuướcđạt222.626tỉđồng,bằng136,9%sovớidựtoán,bằng 开云体育官方网站入口

Đối với các khoản thu từ chiếm khoảng 17,2% tổng thu nội địa, số thu ước đạt 222.626 tỉ đồng, bằng 136,9% so với dự toán, bằng 130,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 183.681 tỉ đồng, bằng 136,1% dự toán, bằng 134,8% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất ước đạt 35.382 tỉ đồng, bằng 143,1% dự toán, bằng 110,2% so với cùng kỳ.

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ
Số thu thuế từ nhà đất tăng mạnh - ảnh 1

Số thu thuế từ bất động sản tăng

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ

ngọc thắng

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ

Theo đánh giá của cơ quan thuế, sở dĩ số thu tăng trên 30% so với cùng kỳ là do (BĐS) sôi động từ cuối năm 2021 cho đến cuối quý 1/2022. Đồng thời cơ quan thuế tăng cường đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thu nợ đối với các dự án đã thực hiện giao đất và cho thuê đất trong năm 2021, kịp thời nộp vào đầu năm 2022.

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ\n

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS của Tổng cục Thuế, các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý thu thuế chặt chẽ, chống thất thu đối với các giao dịch chuyển nhượng BĐS từ đó người dân có ý thức nộp thuế để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, số thu thuế, phí từ BĐS đang có dấu hiệu chững lại và sụt giảm qua các tháng gần đây. Không chỉ thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS giảm tốc, mà thu lệ phí trước bạ từ nhà đất cũng đang sụt giảm mạnh. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, tháng 6 thu lệ phí trước bạ tăng 78,4%, thì bước sang tháng 7, số thu chỉ bằng 76,8% so với tháng 6, tháng 8 bằng 72%, tháng 9 bằng 56,4%, tháng 10 bằng 57,4% và tháng 11 ước chỉ bằng 44,9%.

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ

Để huy động kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, Tổng cục Thuế đã giao cơ quan thuế các cấp tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu tháng cuối năm cho từng đơn vị quản lý thu; tập trung chỉ đạo điều hành, đôn đốc thu kịp thời các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

ốthuthuếtừnhàđấttăngmạ

Tuyệt!(8)